Децата с увреден слух

Увреждането на слуха може да бъде вродено или след заболяване, травма и други. Децата със слухови увреждания не са различни! Те нямат нужда от съжаление, а от разбиране! Всички заедно можем да сме приятели и да играем заедно!